Integritetspolicy

1.Introduktion

På Cykelkompaniet strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR i kraft. För att du ska känna dig trygg i vår hantering av dina personuppgifter har vi därför tagit fram en integritetspolicy som visar hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enighet med gällande lagstiftning.  Integritetspolicyn beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter när vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut samt skyddar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Integritetspolicyn gäller då Cykelkompaniet tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt, t ex besök på webbplatsen. Du behöver inte lämna några Personuppgifter för att använda vissa av tjänsterna men om du inte lämnar efterfrågad information är det möjligt att du inte kan ta del av tjänsterna eller använda alla delar av tjänsterna.                                                                                   I policyn definierar vi begreppet “personuppgifter” som information som, direkt eller indirekt, kan identifiera en fysisk person. Begreppet omfattar inte information som har anonymiserats så att den inte kan kopplas till, eller identifiera en fysisk person.                                                                        Ansvarig för hanteringen av personuppgifter är Cykelkompaniet AB (559327-5141), Flädergatan 11, 591 62 Motala eller våra medlemsbutiker beroende på vart du har köpt din produkt. Våra medlemsbutiker har egna organisationsnummer. 

 

2.Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Cykelkompaniet genom cookies. De personuppgifter som Cykelkompaniet behandlar är ditt personnummer, för- och efternamn, e-postadress, köphistorik, betalningsinformation inkl. kontouppgifter och/eller kreditkortsnummer, leveransadress, IP-adress, folkbokföringsadress och telefonnummer. I samband med köp lämnas den information som behövs för den valda betalmetoden, till exempel personnummer och/eller kontouppgifter.

Vi använder oss av en extern betalnings-leverantörer som tydligt framgår vid köptillfället, som hanterar alla våra betalningar och vi lagrar därför aldrig några av dina betalningsuppgifter i våra system. Vi samlar även in information om din besöksstatistik, vilka varor eller erbjudanden du visat intresse för. Vi sparar uppgifter om dina historiska inköp för att kunna ge dig bättre service exempelvis vid köp av reservdelar. Information som du lämnar i samband med att du kontaktar kundtjänst via e-post eller samtal kan komma att användas för att administrera ditt köp exempelvis rätta en ofullständig personuppgift. Vi uppmanar dig som kund att inte lämna känsliga personuppgifter till oss i ett ostrukturerat format (exempelvis fritext i e-post). 

Efter du genomfört ditt köp kan du bli ombedd att lämna en recension av produkterna som kan komma att publiceras på cykelkompaniet.se eller i någon av våra andra digitala kanaler. Det är helt frivilligt att lämna en recension. När du skriver en recension och publicerar på vår hemsida godkänner du att denna kan komma att publiceras i någon av våra kanaler.

 

Vi kan behandla dina personuppgifter genom så kallad profilering, dvs. automatisk behandling av dina personuppgifter. Detta görs i syfte att analysera eller förutsäga dina intressen och ditt beteende på vår webbsida. Information som analyseras är hur du använder vår webbsida, vilka produkter, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, vilka nyhetsbrev du interagerat med och uppgifter om dina köp, i syfte att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig.                                        Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att kontakt oss. När vi mottagit din anmälan kommer vi att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål. 

 

3.Hur använder vi dina personuppgifter?

Ändamålen och syftena med vår behandling av dina Personuppgifter är för att administrera beställningar, leveranser, betalning och finansiering av varor och tjänster som du beställer, samt för att kunna erbjuda dig anpassad information, erbjudanden och marknadsföring utifrån dina intressen och liknande, direktmarknadsföring, identifikation, nyhetsbrev samt för statistiska ändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring om du inte invänt mot detta. Du kan självklart kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig.            Du ska känna dig trygg i vår hantering av dina personuppgifter. Vi åtar oss att behandla och lagra dina personuppgifter i enighet med gällande lagstiftning och vi lämnar inte ut dina personuppgifter till obehöriga parter eller dela dina personuppgifter till tredje part. För att vi ska kunna fullgöra vår del av avtalet använder vi oss av underleverantörer och samarbetspartners.                                           Dessa hjälper oss bland annat med leverans, betalnings- och faktureringstjänster, försäkringsärenden etc. Endast de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna slutföra avtalet kommer att lämnas till berörda parter. Om du exempelvis är involverad i en transaktion med en av Cykelkompaniets återförsäljare så kan återförsäljaren tillhandahålla dina för- och efternamn, och adress m.m. för att slutföra affären. Dina Personuppgifter kan också komma att behandlas och delas med tredje part i händelse av utredning eller agerande gentemot olagliga aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer relaterade till möjliga hot avseende individers säkerhet eller vid brott mot våra policyer och villkor.

 

4.Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat tekniska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vi använder säker metod för dataöverföring. Uppgifter du lämnar vid beställning krypteras med SSL-metoden innan de överförs. SSL, Secure-Socket-Layer, är den mest beprövade metoden på internet för att skydda uppgifter och säkerställa trygg dataöverföring.                              Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren.       Endast behörig personal har tillgång till dina personuppgifter under arbetstid. Vilka personuppgifter som hanteras bestäms av arbetsuppgiftens ändamål och omfattning.                                                       På vår hemsida kan det förekomma länkar till externa webbsidor som vi inte har bestämmande inflytande över. Vi tar inget ansvar för innehållet på de hemsidor som länkas till, från cykelkompaniet.se. Dessa omfattas således inte av denna policy.

5.Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du samtyckt till att vara registrerad kund/medlem hos Cykelkompaniet sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig och det kan du göra när som helst. Om du inte registrerar dig som kund/medlem sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Cykelkompaniets åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans och garantiåtaganden. Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

 

6.Du har rätt till dina personuppgifter

Du har rätt att begära information om vilka Personuppgifter om dig som vi behandlar och hur dessa används samt varifrån dessa uppgifter har hämtats och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats ut. Du kan begära att uppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga. I enlighet med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dina Personuppgifter ska raderas, att behandlingen av dina Personuppgifter ska begränsas samt att invända mot behandlingen av dina Personuppgifter. Du har också rätt att begära att få dina Personuppgifter överförda i elektroniskt format. Du kan ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling av dina Personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

 

7.Länkar

Cykelkompaniet kan innehålla länkar till andra webbplatser, denna Integritetspolicy gäller enbart för vår hemsida Cykelkompaniet. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Cykelkompaniet tar inte ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

 

8.Ändringar i Integritetspolicy

Cykelkompaniet AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy publiceras direkt på Cykelkompaniet.

9.Cookies

På cykelkompaniet.se använder vi oss av cookies för att förbättra din upplevelse av sidan och förenkla för dig när du använder våra tjänster. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på vår hemsida. Cookies gör bland annat att varor du lagt i varukorgen sparas och hjälper oss att anpassa en mer relevant annonsering utifrån dina intressen och val samt hantera ditt köp. Din upplevelse blir mycket enklare och bättre med cookies, men du kan alltid välja att inte acceptera cookies i din webbläsare. Notera att om du väljer att inte acceptera cookies kommer du inte att kunna genomföra köp på i webbshopen. Funktionaliteten kan även i övrigt komma att begränsas. Du kan ställa in din webbläsare på att blockera alla eller vissa cookies eller att meddela dig när en webbplats använder cookies. Du kan också radera dina cookies direkt i din webbläsare. Genom att godkänna Cykelkompaniets villkor och/eller denna integritetspolicy och använda Cykelkompaniets webbplats samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här.  

 

10.Informationssäkerhet

Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda Personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse i enlighet med etablerade säkerhetsstandarder och rutiner. 

 

11.Kontaktuppgifter

Har du frågor eller synpunkter angående integritetspolicyn är du alltid välkommen att kontakta oss.

Cykelkompaniet AB

E-post: info@cykelkompaniet.se